آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

مراسم پرفیض زیارت عاشورا به مناسبت شهادت حضرت زهراس در دانشکده محیط زیست

مراسم پرفیض زیارت عاشورا به مناسبت شهادت حضرت زهراس در دانشکده محیط زیست