آرشیو اخبار

نمایش 1 - 10 از 242 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 25

اخبار دانشکده

« بازگشت

مشارکت دانشکده محیط زیست در برنامه روز جهانی پاکسازی زمین

به مناسب «روز جهانی پاکسازی زمین World Cleanup Day»، مراسم پاکسازی زمین در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی- دانشجویی برنامه ریزی محیط زیست بعنوان نماینده دفتر مدیریت سبز دانشکده و مشارکت بخش فضای سبز اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم اعضای انجمن به سرپرستی سرکار خانم دکتر زبردست و دبیر انجمن سرکار خانم عرب به پاکسازی بخشی از دانشگاه تهران و دانشکده از زباله‌ها با هدف معطوف کردن توجه به خطرات ناشی از انباشت زباله و ارتقای سطح حس مسئولیت‌پذیری دانشجویان درباره مسئله پسماند پرداختند.