تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 243 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 31

اطلاعیه جلسه دفاع

مطالعه جو ایمنی در واحد امداد و بهره برداری مناطق گازرسانی شرکت گاز استان تهران با استفاده از مدل نوردیک NOSACQ50 (یکشنبه 1401/6/20 ساعت 14)

مطالعه جو ایمنی در واحد امداد و بهره برداری مناطق گازرسانی شرکت گاز استان تهران با استفاده از مدل نوردیک NOSACQ50 (یکشنبه 1401/6/20 ساعت 14)


نام دانشجو: زهره برزوئی

رشته تحصیلی: رشته ایمنی بهداشت و محیط زیست

عنوان پایان نامه: مطالعه جو ایمنی در واحد امداد و بهره برداری مناطق گازرسانی شرکت گاز استان تهران با استفاده از مدل نوردیک NOSACQ50

استاد راهنما: دکتر سعید گیوه چی

استاد مشاور: ------------------

تاریخ دفاع: یکشنبه 1401/6/20 ساعت 14

محل دفاع: دانشکده محیط زیست