نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی دانشکده محیط زیست

معاونت آموزشی دانشکده محیط زیست


معاونت آموزشی دانشکده محیط زیست در راستای وظایف خود هدف اصلی خود را ارتقای کیفی و کمی آموزش دانشکده برای پاسخ به نیازهای محیط زیستی کشور قرار داده‌است. برای این منظور اجرای درست قوانین و ضوابط آموزشی یک امر مسلم به حساب می‌آید. و دراین مسئله دو بخش دانشجویی و اعضای هیئت علمی قابل انجام است. به همین منظور برای بررسی مسائل آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به صورت منظم این مسائل را دنبال می‌نماید. همچنین معاونت آموزشی دانشکده با پیگیری بازنگری رشته‌ها و گرایش‌ها در گروه‌ها سعی دارد مطالب آموزشی و درسی دانشجویان را به روز و کارآمدتر نماید. همچنین در راستای ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده نظارت و ارزیابی فعالیت گروه‌های آموزشی از اولویت‌های اصلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌باشد که در موارد مختلف این موارد پیگیری و دنبال می‌شود.