نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی-پژوهش

معاونت پژوهشی-پژوهش


معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، در جهت حمایت از پژوهشگران و ارتقاء سطح پژوهشی در حوزه های محیط زیست، فعالیتهای متنوعی را عهده دار می باشد. این معاونت از طریق پیشنهاد، تصویب و نظارت بر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده و حمایت مالی از آنها، تسهیل روندهای پژوهشی در دانشکده را بر عهده دارد. این بخش با اتخاذ رویکرد پژوهش محور و در چارچوب سیاست گذاریهای ملی پژوهشی و با استمداد از مؤسسات پژوهشی موجود و برای غنای هرچه بیشتر پژوهش در حوزه های محیط زیست، گامهای مهمی را در راستای اهداف دانشکده برداشته است. فعالیتهای معاونت پژوهشی دانشکده با همکاری اعضای هیات علمی، همکاران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا صورت می گیرد و شورای پژوهشی دانشکده مرکب از ریاست دانشکده، معاون پژوهشی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیران گروهها می باشد که نا کنون در جهت سیاستگزاریهای کلان پژوهشی مصوبات مهمی را اتخاذ نموده است.

همچنین معاونت پژوهشی با برگزاری سخنرانیهای علمی، همایشها، سمینارهای علمی، کارگاههای پژوهشی و بررسی و رسیدگی به درخواستهای فرصت مطالعاتی و شرکت در همایشهای بین المللی اعضای هیأت علمی و دانشجویان، حمایت از ایده های نو و خلاقانه در جهت توسعه ارتقاء هرچه بیشتر امور پژوهشی دانشکده گام برداشته و در راستای حل مشکلات کشور از طریق ارتباط پژوهشی بین دانشگاه و نهادهای مختلف تلاش می کند.