آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

منع استعمال دخانیات در دانشکده محیط زیست

به  استحضار می رساند جهت حفاظت از محیط زیست و سلامتی افراد و همچنین ایجاد فضایی مطلوب استعمال دخانیات در سطح دانشکده محیط زیست ممنوع می باشد.

لذا خواهشمند است در راستای حسن اجرای این قانون همکاری لازم را به عمل آورید.

آدرس کوتاه :