آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

نتایج برگزاری انتخابات انجمن طراحی محیط زیست

نتایج برگزاری انتخابات انجمن طراحی محیط زیست


 انتخابات انجمن علمی دانشجویی مهندسی طراحی محیط در روز های 26 و 27/8/94 پس از مراحل وتشریفات قانونی در محوطه دانشکده با حضور دانشجویان این دانشکده برگزار شد . لذا نتائج برگزاری این انتخابات بشرح ذیل اعلام می شود.

1.شکوفه سادات رضوی نفر اول و بعنوان دبیرانجمن، انتخاب شدند.

2.علی آشوری

3.حسین حضرت

4. رویا احمدی

5.مژگان توکلی