آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

نتائج برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی زیستا

نتائج برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی زیستا


سومین دوره انتخابات شورای دبیری انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای زیستا در تاریخهای  27/8/94 ،26،25 پس از تشریفات قانونی برگزار شد . در این دوره که با 14 نامزد رای گیری شد 5نفر بعنوان اعضاء اصلی و دو نفر نیز بعنوان اللبدل انتخابا ب گردیدند .

1.     خانم الهام شاهی:   دبیر انجمن

2.     سکینه شادکام

3.     شیما رضایی

4.     حمید رضا تابش

5.     شهربانو گلچوبی