آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

نتائج برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی زیستا

نتائج برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی زیستا


سومین دوره انتخابات شورای دبیری انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای زیستا در تاریخهای  27/8/94 ،26،25 پس از تشریفات قانونی برگزار شد . در این دوره که با 14 نامزد رای گیری شد 5نفر بعنوان اعضاء اصلی و دو نفر نیز بعنوان اللبدل انتخابا ب گردیدند .

1.     خانم الهام شاهی:   دبیر انجمن

2.     سکینه شادکام

3.     شیما رضایی

4.     حمید رضا تابش

5.     شهربانو گلچوبی