آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

نتایج برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی مدیریت در سوانح طبیعی

انتخابات انجمن علمی دانشجویی مدیریت در سوانح طبیعی در روز های 26 و 1394/8/27 پس از مراحل قانونی در محوطه دانشکده با حضور دانشجویان این دانشکده برگزار شد.

لذا نتائج برگزاری این انتخابات بشرح ذیل اعلام می شود.

  • نفر اول آقای ناصر انجرانی بعنوان دبیر انجمن نیز معرفی شد.

سایر اعضا:

  • رضا رزاقی
  • مهرداد رحیمی
  • احمد رضا نظری
  • مینا با قری