آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

نتایج برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی مدیریت در سوانح طبیعی

نتایج برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی مدیریت در سوانح طبیعی


انتخابات انجمن علمی دانشجویی مدیریت در سوانح طبیعی در روز های 26 و 1394/8/27 پس از مراحل قانونی در محوطه دانشکده با حضور دانشجویان این دانشکده برگزار شد.

لذا نتائج برگزاری این انتخابات بشرح ذیل اعلام می شود.

  • نفر اول آقای ناصر انجرانی بعنوان دبیر انجمن نیز معرفی شد.

سایر اعضا:

  • رضا رزاقی
  • مهرداد رحیمی
  • احمد رضا نظری
  • مینا با قری