آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

نتیجه انتخابات انجمن علمی مهندسی طراحی محیط

نتیجه انتخابات انجمن علمی مهندسی طراحی محیط


نتیجه  انتخابات انجمن علمی مهندسی طراحی محیط که در تاریخ 93/8/19 در محوطه دانشکده محیط زیست برگزار شد بشرح ذیل می باشد.

دبیر انجمن

  • آقای مهدی صفی 

اعضای اصلی   

  • خانم نرگس ونایی    
  • آقای سلمان حیدری         
  • جواد نیک خواه
  • خانم زکیه عمرانی  

اعضای علی البدل

  • آقای محمد کریمی    
  • آقای حسین حضرت