اخبار

نحوه تماس با معاونین، مدیران گروههای آموزشی و کارشناسان دانشکده

نحوه تماس با معاونین، مدیران گروههای آموزشی و کارشناسان دانشکده


با عرض سلام و آرزوی سلامت و صحت برای دانشجویان محترم؛
و عرض خیرمقدم مجدد به «نودانشجویان دانشکده» به اطلاع می رساند، باتوجه به شرایط کنونی و تداوم بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، معاونین، مدیران گروههای آموزشی و کارشناسان دانشکده از طریق ایمیل خود نیز (بشرح زیر ) پاسخگوی سؤالات و مسائل شما دانشجویان عزیز می باشند:

۱- آقای دکتر اشرفی معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده:
khashrafi@ut.ac.ir

۲- آقای دکتر مهردادی مدیرگروه مهندسی محیط زیست:
mehrdadi@ut.ac.ir

۳- آقای دکتر جعفری مدیرگروه برنامه ریزی، آموزش و محیط زیست:
hjafari@ut.ac.ir

۴- آقای دکتر دارابی مدیرگروه مهندسی طراحی محیط زیست
darabih@ut.ac.ir

۵-خانم افشار مسئول آموزش دانشکده و دانشجویان دکتری در کلیه رشته ها:
ferial_afshar@ut.ac.ir

۶- خانم نیک اقبال کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های گروه مهندسی محیط زیست:
nikeghbal@ut.ac.ir

۷- خانم تورانی کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و مهندسی طراحی محیط زیست:
f_toorani@ut.ac.ir

۸- خانم سعیدی کارشناس پژوهشی دانشکده:
rsaeedi@ut.ac.ir

۹- آقای لطفی کارشناس انفورماتیک دانشکده:
mmahdilotfi@ut.ac.ir

۱۰- آقای فراهانی مسئول دفتر گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:
farahani59@ut.ac.ir

۱۱- آقای خسروبیگی مسئول دفتر گروه مهندسی محیط زیست:
khosrobeigi@ut.ac.ir

آدرس کانال تلگرام دانشکده
@ut_env