نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشان ها و افتخارات علمی مجله

نشان ها و افتخارات علمی مجله


  • کسب بالاترین امتیاز در کمیته ارزشیابی معاونت پژوهشی (100 امتیاز)
  • تنها نشریه دانشگاه تهران که دارای امتیاز ISI
  • کسب عنوان نشریه ممتاز بین المللی در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور در سال 88