هزینه صدور کارت دانشجویی

هزینه صدور کارت دانشجویی


هزینه صدور کارت دانشجویی برای سال تحصیلی 94-93 به شرح ذیل تعیین گردیده است:

  • کارت جدید: 300/000 ریال
  • کارت المثنی: 500/000 ریال
  • تعویض کارت: 400/000 ریال (به هر علت)


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 291 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 30