نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هضم کجلدال

هضم کجلدال


 

نام دستگاه: هضم کجلدال

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: صنایع آزمایشگاهی بخشی

مدل: هشت خانه

نوع خدمات: هضم نمونه جهت اندازه‌گیری نیتروژن آلی