نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ملی سلامت در پرتو قرآن کریم

همایش ملی سلامت در پرتو قرآن کریم


همایش ملی سلامت در پرتو قرآن کریم

1393/4/7

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، در نظر دارد در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با مساعدت تعدادی از سازمانهای فعال در عرصه های سلامت و آموزش های قرآنی، همایش ملی سلامت  در پرتو قرآن کریم را برگزار نماید.

اطلاعات بیشتر بر روی پوستر قابل رویت می باشد.