نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ملی سلامت در پرتو قرآن کریم

همایش ملی سلامت در پرتو قرآن کریم


همایش ملی سلامت در پرتو قرآن کریم

1393/4/7

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، در نظر دارد در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با مساعدت تعدادی از سازمانهای فعال در عرصه های سلامت و آموزش های قرآنی، همایش ملی سلامت  در پرتو قرآن کریم را برگزار نماید.

اطلاعات بیشتر بر روی پوستر قابل رویت می باشد.