آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

وام ویژه دکتری روزانه (گزارش پیشرفت تحصیلی دریافت کنندگان وام دوره اول و ثبت وام متقاضیان جدید در دوره اول و دوم)

وام ویژه دکتری روزانه (گزارش پیشرفت تحصیلی دریافت کنندگان وام دوره اول و ثبت وام متقاضیان جدید در دوره اول و دوم)


به استحضار می رساند، بر اساس بخشنامه 130/3/1033 مورخ 1394/01/24، گزارش پیشرفت تحصیلی دریافت کنندگان وام دوره اول و ثبت وام متقاضیان جدید ویژه دانشجویان روزانه دکتری از تاریخ 1394/02/13 لغایت 1394/03/02در سیستم فاز 2 امکان پذیر می باشد.

الف – دانشجویان ثبت نام شده در دوره اول

تکمیل و بارگذاری فرم شماره 3 در سامانه صندوق رفاه (فاز 2)

ب- متقاضیان جدید دوره دوم

مرحله 1 - تکمیل پیوست های الف و ب از دستورالعمل 11/141935 (توسط دانشجو و دانشکده)

مرحله 2 - تکمیل و بارگذاری فرم شماره یک و دو از بخشنامه 130/1/16640  (توسط دانشجو)

مرحله 3- تهیه سند تعهد محضری با دو ضامن توسط دانشجو

تبصره 1 : سند تعهد محضری دانشجویان دکتری که بلافاصله بعد از مقطع کارشناسی ارشد، پذیرفته شده و سند تعهد ایشان معتبر بوده می توانند به عنوان اولین ضامن در مقطع دکتری بارگذاری و نسبت به ثبت یک ضامن جدید اقدام نمایند.

 

تبصره 2: چنانچه مشخصات 2 ضامن متقاضی وام، در یک سند تعهد قید شده است، نسبت به ثبت و بارگذاری آن به تفکیک در سیستم فاز 2 اقدام نمایند.

مرحله 4- ارائه مدارک مرحله 1 تا 3 به امور دانشجویی دانشکده/پردیس محل تحصیل

مرحله 5- ثبت وام توسط کارشناس امور دانشجویی دانشکده/پردیس تا تاریخ 1394/03/02

ثبت تاریخ آزمون جامع و دفاع از پیشنهاد رساله (پروپوزال) که به تائید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه رسیده است (فرم شماره 1 و 2 ضمیمه بخشنامه شماره 130/1/16640 مورخ 1393/11/14) در قسمت اطلاعات رساله در سامانه صندوق رفاه (فاز2) الزامی می باشد.

لینک اطلاعات رساله صرفاً برای دانشجویان مقطع دکتری قابل مشاهده می باشد.

شایان ذکر است که وام ویژه دکتری صرفاً در سنوات مجاز تحصیل (8 نیمسال) قابل پرداخت بوده و برای دریافت دوره بعد آن می بایست گزارش کار پیشرفت شش ماهه (فرم شماره 3) را ارسال نمایند.

برای مشاهده فرم ها و دستورالعمل کلیک نمایید