تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 25 از 173 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 7

اطلاعیه جلسه دفاع

پیش بینی مقدار بیوگاز تولیدی از هاضم بی هوازی به روش داده کاوی (دوشنبه 1397/12/6 ساعت 9)

پیش بینی مقدار بیوگاز تولیدی از هاضم بی هوازی به روش داده کاوی (دوشنبه 1397/12/6 ساعت 9)


نام دانشجو:  فراز خدیوپور

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه: پیش بینی مقدار بیوگاز تولیدی از هاضم بی هوازی به روش داده کاوی

اساتید راهنما:   دکترعبدلی – دکتر پازوکی

استاد مشاور: --------------

تاریخ دفاع: دوشنبه  1397/12/6 ساعت 9

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو