- پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 5 از 75 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 15

اطلاعیه جلسه دفاع

پیش بینی مقدار بیوگاز تولیدی از هاضم بی هوازی به روش داده کاوی (دوشنبه 1397/12/6 ساعت 9)

نام دانشجو:  فراز خدیوپور

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه: پیش بینی مقدار بیوگاز تولیدی از هاضم بی هوازی به روش داده کاوی

اساتید راهنما:   دکترعبدلی – دکتر پازوکی

استاد مشاور: --------------

تاریخ دفاع: دوشنبه  1397/12/6 ساعت 9

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو