آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

چالش ژنو

چالش ژنو


خانم پروفسور مارتینا ویارنگو، ریاست کمیته اجرایی چالش ژنو- چالش بین المللی پیشرفت در سال 2018، از مرکز بین المللی تحقیقات آب و محیط زیست در خواست کرده تا برای اطلاع رسانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در طرح های مبتنی بر تجزیه و تحلیل در "چالش های تغییرات اقلیمی" این کمیته را حمایت کند.

این چالش علاوه براختصاص 5 جایزه برای هر قاره (جایزه اول معادل ده هزار فرانک سوییس؛ دو جایزه معادل 5000 فرانک سوییس و دو جایزه سوم معادل 2500 فرانک سوییس است) تمامی هزینه های برندگان جهت شرکت در مراسم اهدای جوایز در ژنو را نیز پرداخت خواهد نمود.

خبر کامل در وبسایت مرکز بین المللی تحقیقات آب و محیط زیست بارگذاری شده است.