نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online library در کتابخانه مرکزی

کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online library در کتابخانه مرکزی


به استحضار می رساند در تاریخ 94/9/15 از ساعت 10-12 کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online library در کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است جهت شرکت در این کارگاه آموزشی حداکثر تا تاریخ 94/09/14  به کتابخانه مراجعه شود.