نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزش استفاده از پایگاه اطلاعات علمی ProQuest

کارگاه آموزش استفاده از پایگاه اطلاعات علمی ProQuest


به استحضار می رساند کارگاه آموزش استفاده از پایگاه اطلاعات علمی ProQuest روز 26 فروردین از ساعت 11:00 الی 13:00 توسط مدیر ارشد آموزش این ناشر در محل کارگاه شماره 3 کتابخانه مرکزی ( شاخه مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی) برگزار می شود.