آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

کسب عنوان برتر در هفتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری

جناب آقای مرتضی دیناروندی دانشجوی مقطع دکتری گروه برنامه ریزی موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر در هفتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری  مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران) گردیدند.

آدرس کوتاه :