آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه توسط دانشجوی گروه مهندسی محیط زیست

دانشجوی مقطع دکتری گروه مهندسی محیط زیست جناب آقای علیرضا ولیخانی در بیست و سومین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران به کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه  (در مقطع کارشناسی ارشد)نائل آمده اند.

آدرس کوتاه :