نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کوره

کوره


 

نام دستگاه: کوره الکتریکی

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: شرکت مهندسی سپهر آریا آزما

مدل: KL11

نوع خدمات: گرمایش تا دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد