نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه طراحی-اعضای هیات علمی

گروه طراحی-اعضای هیات علمی


 

 

 


دکتر هما ایرانی بهبهانی

 

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: معماری، طراحی محیط

تخصص: معماری، طراحی محیط و منظر

 

تلفن: 3192-6111

پست الکترونیکی: hirani@ut.ac.ir


دکتر محمد رضا مثنوی

 

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد M.Sc, 1369, معماری, دانشگاه تهران

دکتری, 1378, معماری با گرایش توسعه پایدار شهری, دانشگاه گلاسکو انگلستان

تخصص: معماری، طراحی شهری، طراحی محیط، معماری منظر با رویکرد اکولوژیک و پایداری

 

تلفن داخلی: 3178-6111

پست الکترونیکی: masnavim@ut.ac.ir

 


دکتر امیر هوشنگ احسانی

 

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: سیستم های اطلاعات محیط زیست، انستیتو تکنولوژی رویال (KTH)، استکهلم، سوئد، 2008

تخصص: پردازش داده های ماهواره ای (RS GIS)،  ، اکوتوریسم ، آماده سازی داده ها جهت طراحی-شناسایی  و مستند سازی ساختار و مناظر طبیعی- فرهنگی  با داد ه های ماهواره ای

 

تلفن داخلی: 3154-6111

پست الکترونیک: ehsani@ut.ac.ir

 


دکتر حسن دارابی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: جغرافیا برنامه ریزی روستایی

تخصص: مطالعات روستایی، گردشگری روستایی، طراحی محیط و منظر روستایی، تغییرات اقلیم

 

تلفن داخلی: 3174-6111

پست الکترونیک:  darabih@ut.ac.ir

 

 


دکتر بهرنگ بهرامی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: طراحی محیط زیست، برنامه ریزی محیط زیست، طراحی شهری

تخصص: طراحی محیط و منظر فرهنگی ، طبیعی و شهری

 

تلفن داخلی:3183-6111

پست الکترونیک: bbahrami@ut.ac.ir

  

دکتر فیروزه آقا ابراهیمی سامانی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: طراحی محیط زیست، برنامه ریزی محیط زیست، طراحی شهری

تخصص: طراحی محیط و منظر فرهنگی ، طبیعی و شهری

 

تلفن داخلی: 3585-6111

پست الکترونیک: fsamani@ut.ac.ir