نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه طراحی-دفاع

گروه طراحی-دفاع


 

     برنامه زمان بندی جلسات دفاع:

1. بازآفرینی منظر روستا در شهر(نمونه موردی روستای طرشت در کلان شهر تهران)
مریم سپاهی
دوشنبه 93/6/24 ساعت 9 / سالن کنفرانس
*****

2. طراحی اکوموزه طبیعی؛ نمونه موردی: منطقه حفاظت شده خانگرمز
نوشان علیئی
دوشنبه 93/6/24 ساعت 12 / سالن کنفرانس
*****

3. طراحی اکولوژیک محیط و منظر رودخانه های درون شهری با تاکید بر روش های کنترل سیلاب

نیوشا حبیبی

سه شنبه 93/6/25 ساعت 11 / سالن کنفرانس

*****

4. ارتقا فرصت های گردشگری در حفاظت از توسعه پایدار حریم تهران از طریق طراحی اکولوژیک ....../

حکیمه احمدیان

سه شنبه 93/6/25 ساعت 11 / سالن کنفرانس

*****

5. طراحی منظر محیطی فضاهای شهری با ماهیت کاهش آلودگی صوتی نمونه موردی منطقه 6 تهران

محمود منتظرالحجه

چهارشنبه 93/6/26 ساعت 8 / سالن کنفرانس

*****

6. طراحی محیط و منظر پایدار رود دره و مسیر فرحزاد تا امامزاده داود با هدف احیای گردشگری و پیاده روی

 مارال زعیم دار

چهارشنبه 93/6/26 ساعت 11 / سالن کنفرانس

*****

7.  بازنده سازی و حفاظت از منظر بومی حاشیه رودخانه کارون در شهر اهواز

حسین حویزاوی

چهارشنبه 26/6/93 ساعت 12 / سالن کنفرانس

*****

8. محیط جنگل به عنوان فضای بازی بدون ساختار در طبیعت؛ طراحی فضای بازی کودکان در جنگل لویزان

 سیده اعظم علیزاده

چهارشنبه 26/6/93 ساعت 13 / سالن کنفرانس

*****

9. طراحی پایدار محوطه صنعتی فعال با هدف پالایش و بهسازی محیطی با رویکرد اکوپارک صنعتی...../

   ندا امانی

چهارشنبه 26/6/93 ساعت 14 / سالن کنفرانس

*****

10. طراحی باغ گیاهشناسی با رویکرد حفاظت محیط زیست بومی به عنوان یک فضای شهری ....../  

منیژه آسایش

 شنبه 93/6/29 ساعت 9 / سالن کنفرانس

*****

11. باز زنده سازی باغ جهت گردشگری کشاورزی(نمونه موردی :باغ سرهنگ آباد اردستان)  

سیده فاطمه حسینی

شنبه 93/6/29 ساعت 11:30 / سالن کنفرانس

*****

12.  طراحی محیط پیرامون رود دره های شهری با استفاده از روانابهای سطحی نمونه موردی: رود دره ...  

مهدی ذوقی

شنبه 93/6/29 ساعت13 / سالن کنفرانس

*****

13.  طراحی محیطی پیرامون دریاچه سد طالقان با تاکید بر ساماندهی گردشگری

 سعید شاه حسینی

شنبه 29/6/93 ساعت14 / سالن کنفرانس

*****

14.  طراحی سایت موزه منظر فرهنگی – نمونه موردی: تپه های سیلک  

مهسا جهانگیری

یکشنبه 93/6/30 ساعت 9 / سالن کنفرانس

*****

15. باز آفرینی نشانه های پنهان در منظر شهری نمونه موردی طراحی حاشیه بزرگراه منطقه 22     

سارا میلانی نیا  

یکشنبه  93/6/30 ساعت 12:30 / سالن کنفرانس

*****

16. پیوستگی بین عینیت و ذهنیت باغهای بهشت در احیاء و بازسازی مجموعه دولتخانه صفوی اصفهان  

فاطمه حیدری

دوشنبه 93/6/31 ساعت 10 / سالن کنفرانس

*****

17.  طراحی منظر طبیعی – فرهنگی اکوموزه روستایی، نمونه موردی: روستای قورتان اصفهان  

رویا ساعتیان

دوشنبه 93/6/31 ساعت 13 / سالن کنفرانس