نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی محیط زیست

گروه مهندسی محیط زیست


گروه مهندسی محیط زیست دارای پنج گرایش آب و فاضلاب، آلودگی هوا، پسماند، منابع آب و آلودگی سواحل می باشد که در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. دانشجویان پس از تحصیل در این گرایشها می توانند درزمینه آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی، تصفیه آب و فاضلاب، کنترل آلودگی هوا و صدا، مدیریت پسماند و آلودگی در سواحل مشغول به کار شوند. گروه  مهندسی دارای 5 استاد، 8 دانشیار، 8 استادیار و یک کارشناس با مدرک دکتری می باشد.

گروه تاکنون پروژه های مختلفی را با همکاری ارگان های مختلف انجام داده که از جمله آنها می توان به طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه شیرابه زباله کهریزک با ظرفیت 1400مترمکعب، مدیریت بحران مجتمع پتروشیمی عسلویه، آلودگی هوای اصفهان، مدیریت پسماند، آلودگی های دریایی سواحل، مشارکت در تدوین استانداردهای آب را اشاره نمود.