نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

60

60


فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

 

فارغ التحصیلی دکترا

دستور العمل صدور گواهی موقت

توجه: تغییر عکس دانشجو پس از صدور گزارش فارغ التحصیلی و انتقال نام دانشجو به فایل دانش آموختگی  امکان پذیر نمی باشد ، لذا چنانچه متقاضی "تغییر عکس " خود در کارنامه و سیستم جامع آموزش دانشگاه هستید حداکثر تا زمان تسویه حساب و قبل از بسته شدن فایل اشتغال به تحصیل خود در این خصوص اقدام نمائید.