نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

455

455


کتابخانه دانشکده محیط زیست٬ 4600 عنوان کتاب به زبان لاتین٬ 4034 عنوان کتاب به زبان فارسی٬ 182 نشریه الکترونیکی لاتین و 50 نشریه فارسی 807 عنوان سند و 1008 پایان نامه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی٬ مهندسی محیط زیست٬ مهندسی طراحی محیط و مدیریت در سوانح طبیعی را در خود جای داده است. همچنین تعدادی از مجلات الکترونیکی جهت استفاده علمی اساتید٬ دانشجویان و سایر مراجعه کنندگان قرار گرفته است. کتابخانه دانشکده عضو طرح تامین منابع علمی نیز می باشد.