نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

455

455


کتابخانه دانشکده محیط زیست٬ 4600 عنوان کتاب به زبان لاتین٬ 4034 عنوان کتاب به زبان فارسی٬ 182 نشریه الکترونیکی لاتین و 50 نشریه فارسی 807 عنوان سند و 1008 پایان نامه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی٬ مهندسی محیط زیست٬ مهندسی طراحی محیط و مدیریت در سوانح طبیعی را در خود جای داده است. همچنین تعدادی از مجلات الکترونیکی جهت استفاده علمی اساتید٬ دانشجویان و سایر مراجعه کنندگان قرار گرفته است. کتابخانه دانشکده عضو طرح تامین منابع علمی نیز می باشد.