اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 53 نتیجه
از 2
 
امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی 

دانشیار
شماره تماس: 61113166
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هما ایرانی بهبهانی

هما ایرانی بهبهانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 66404647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی اسمعیلی بیدهندی

مهدی اسمعیلی بیدهندی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خسرو اشرفی

خسرو اشرفی 

دانشیار
شماره تماس: 66487169
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بنت الهدی اصل روستا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک امیدوار

بابک امیدوار 

دانشیار
شماره تماس: 61113159
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجواد امیری

محمدجواد امیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهنوش امین زاده گوهرریزی

بهنوش امین زاده گوهرریزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمدرضا یاوری

احمدرضا یاوری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا بازارگان

علی رضا بازارگان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر باغوند

اکبر باغوند (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید بغدادی

مجید بغدادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم پازکی

مریم پازکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا پرداختی

علیرضا پرداختی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی ترابیان

علی ترابیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61113184
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر حاجی زاده ذاکر

ناصر حاجی زاده ذاکر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن دارابی

حسن دارابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی دریابیگی زند

علی دریابیگی زند 

دانشیار
شماره تماس: 02166404647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لعبت زبردست

لعبت زبردست 

استادیار
شماره تماس: +982161113584
اتاق: 20
پست الکترونیکی: 
امین سارنگ

امین سارنگ 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رودابه سمیعی زفرقندی

رودابه سمیعی زفرقندی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تکتم شهریاری

تکتم شهریاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم صافی

قاسم صافی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 61113177
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود صدری نسب

مسعود صدری نسب 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه طاهری

سمیه طاهری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی عبدلی

محمدعلی عبدلی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اکبر عظیمی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریدون غضبان

فریدون غضبان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد قیاسی

بهزاد قیاسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا قشلاقی

زهرا قشلاقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا کرباسی

عبدالرضا کرباسی 

استاد
شماره تماس: 09122395365
اتاق: 116
پست الکترونیکی: 
سعید کریمی

سعید کریمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هما کشاورزی شیرازی مسلمان

هما کشاورزی شیرازی مسلمان (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 22406509
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید گیتی پور

سعید گیتی پور (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید گیوه چی

سعید گیوه چی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113578
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 
محمدرضا مثنوی

محمدرضا مثنوی 

استاد
شماره تماس: 61113179
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن میرمحمدی

محسن میرمحمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مشاری

محمد مشاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام ملک محمدی

بهرام ملک محمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده مهاجرمیلانی

آزاده مهاجرمیلانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر مهردادی

ناصر مهردادی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا نبی بیدهندی

غلامرضا نبی بیدهندی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تورج نصرآبادی

تورج نصرآبادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد نوحه گر

احمد نوحه گر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 53 نتیجه
از 2