اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت پسماند شهری

 

 

دبیرخانه کنفرانس بین المللی محیط زیست جهان اسلام

International Conference on the Environment of the Islamic World