نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Gc

Gc


 

نام دستگاه: GC/MS

نام کشور: ایالات متحده

نام شرکت سازنده: Agilent

مدل: 6890N/5973N

نوع خدمات: اندازه‌گیری ترکیبات آلی فرار و نیمه فرار

*** دستگاه Perge & Trap که به دستگاه فوق کوپل شده است، جهت اندازه‌گیری مواد آلی فرار (نظیر BTEX و THM's و VOC's) در آب و خاک به‌کار می‌رود.