نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

HPLC

HPLC


 

نام دستگاه: HPLC

نام کشور: ایالات متحده

نام شرکت سازنده: Agilent

مدل: hp 1100

نوع خدمات: اندازه‌گیری ترکیبات آلی نیمه فرار و کم فرار