نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ic-photo

ic-photo


 

نام دستگاه: IC

نام کشور: سوئیس

نام شرکت سازنده: METROHM

مدل: 761 Compact

نوع خدمات: اندازه‌گیری آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در نمونه‌های آبی