نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

IJER - معرفی مجله

IJER - معرفی مجله


مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی در زمستان سال2007 میلادی اولین شماره خود را منتشر نمود و در همان سال موفق به اخذ درجه ISI گردید. IJER هر سه ماه یک‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌های محققین داخل و خارج کشور در زمینه محیط زیست را دریافت می کند وزیر نظر اساتید و پژوهشگران صاحب نام داخلی و خارجی به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.
زمینه های تخصصی این مجله شامل مهندسی محیط زیست، علوم محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی، طراحی محیط زیست و منظر می باشد.