اخبار بین الملل

برگزیده شدن طرح مشترک بین‌المللی هیات علمی دانشکده محیط‌زیست و دانشگاه مون‌پلیه فرانسه توسط برنامه "توسعه پایدار" سفارت فرانسه

برگزیده شدن طرح مشترک بین‌المللی هیات علمی دانشکده محیط‌زیست و دانشگاه مون‌پلیه فرانسه توسط برنامه "توسعه پایدار" سفارت فرانسه


طرح بین‌المللی دکتر روح‌اله نوری هیأت علمی دانشکده محیط زیست با عنوان "سیر تکاملی کیفیت آب قنات‌های ایران (میراث جهانی یونسکو) " که بصورت مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه مون‌پلیه فرانسه ارائه شده بود، بعنوان طرح برگزیده برنامه "توسعه پایدار" سفارت فرانسه انتخاب شد. این طرح که با همکاری تیمی بین‌المللی از کشورهای ایران (دانشگاه تهران)، فرانسه (دانشگاه مون‌پلیه) و همچنین محققینی از دانمارک (دانشگاه کپنهاگ) به انجام خواهد رسید به بررسی اثرات فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی بر کمیت و کیفیت آب قنات‌ها و همچنین ارائه راهکار جهت حفاظت از این سازه‌های انتقال آب که قدمتی بیش از ۳۰۰۰ سال دارند، می‌پردازد.