آرشیو اطلاعیه ها آرشیو اطلاعیه ها

******* *******

به اطلاع می رساند در راستای الحاق دانشکده محیط زیست به پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران منابع کتابخانه دانشکده محیط زیست شامل کلیه کتاب‌های فارسی و لاتین و کتاب‌های مرجع (حدود ده هزار جلد) به کتابخانه مرکزی پردیس فنی منتقل گردیده است.

شایان ذکر است از این پس دانشجویان دانشکده محیط زیست عضو کتابخانه مرکزی پردیس دانشکده های فنی بوده و امکان استفاده از امکانات آن کتابخانه را دارا هستند.

 

کتابخانه مرکزی پردیس 1

کتابخانه مرکزی پردیس 2