نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات-گروه برنامه ریزی

امکانات-گروه برنامه ریزی


امکانات این گروه شامل:

  • کارگاه HSE
  • آزمایشگاه های تخصصی محیط زیست
  • سالن مستقل جهت نمایش دستاوردهای عملی دانشجویان
  • کتب و مجلات تخصصی متعدد به زبان انگلیسی و فارسی در کتابخانه ی دانشکده محیط زیست می باشد.