آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه

تشکیل تیم فوتسال براداران در دانشکده محیط زیست

تشکیل تیم فوتسال براداران در دانشکده محیط زیست


1393/7/8

امور فرهنگی دانشکده در نظر دارد جهت تکمیل تیم فوتسال برادران از بین کلیه دانشجویان علاقمند عضو گیری نماید.

لذا از کسانیکه در این رشته تجربه دارند دعوت می شود جهت ثبت نام به آقای خیری مسئول فرهنگی دانشکده مراجعه نمایند.