نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی به پایگاه منابع علمی ProQuest و Ebrary برای مدت یک ماه

دسترسی به پایگاه منابع علمی ProQuest و Ebrary برای مدت یک ماه


دسترسی به پایگاه منابع علمی ProQuest و Ebrary برای مدت یک ماه

به اطلاع می رساند در حال حاضر دسترسی به پایگاه منابع علمی ProQuest و Ebrary برای مدت یک ماه به صورت آزمایشی برقرار می باشد. همچنین دانشگاه تهران به پایگاههای امرالد، اسپرینگر و آکسفورد مستقیماً و از طریق سایت اصلی این ناشران دسترسی دارد.

 

ProQuest:

مجموعه ای از پایگاه های اطلاعاتی است که شامل پایان نامه ها، سخنرانی ها، مقالات، نشریات علمی و گزارش ها می باشد. پوشش موضوعی این پایگاه ها پزشکی، مدیریت، بازرگانی، علوم اجتماعی، بانکداری، برق و مخابرات و غیره است. این مجموعه اطلاعاتی از ناشران مختلف از قبیل Oxford, springer, Emerald, CRCPress و... را جمع آوری کرده و امکان دسترسی به متن کامل مقالات و پایان نامه ها را برای محققین فراهم می کند. یکی از مهمترین و اساسی ترین پایگاه های اطلاعاتی موجود در آن، پایگاه اطلاعات پایان نامه ها می باشد که بیش از 2.2 میلیون پایان نامه از آمریکا و کانادا را به صورت متن کامل  پوشش می دهد. 

Ebrary:

شامل بیش از 53965 عنوان کتاب لاتین از 360 ناشر بین المللی می باشد.