نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمت تحویل پایان نامه به کتابخانه

فرمت تحویل پایان نامه به کتابخانه


تحویل سی دی پایان نامه شامل چهار فایل با مشخصات زیر:
 
  • فایل کامل پایان نامه به صورت word  زیپ شده
  • از بسم ا... تا آخر فهرست ها  به صورت word زیپ شده
  • فایل کامل پایان نامه به صورت pdf 
  • از بسم ا... تا آخر فهرست ها به صورت pdf