آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

مهلت تمدید و یا تحویل کمدهای دانشجویی

مهلت تمدید و یا تحویل کمدهای دانشجویی


به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که کلید کمد دریافت کرده اند میرساند از تاریخ 96/07/24 لغایت 96/07/30 جهت تحویل کلید و تمدید آن به دبیرخانه دانشکده مهلت دارند. در صورت عدم مراجعه برای تحویل کلید؛ کمد تخلیه شده و هیچ مسئولیتی به عهده دانشکده نمی باشد.