نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه طراحی-تاریخچه

گروه طراحی-تاریخچه


 

" شما طراح و سازنده تصاویر ذهنی خود هستید و همواره بر مبنای آن عمل می نمایید"

 

روند توسعه شهرنشینی در دنیای امروز رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی و کاربرد آن در جهت بهره برداری از محیط طبیعی و روند تخریب محیط زیست و همچنین مصرف بی رویه منابع طبیعی از طرف دیگر، تعادل نسبی موجود میان انسان و محیط زیست طبیعی را که طی قرون گذشته وجود داشته است برهم زده و موقعیتی بس دشوار و قابل تعمق را در مقابل انسان امروزی قرار می دهد. به همین خاطر است که رشته های مرتبط محیط زیست از اهمیت ویژه ای در جهت شناسائی محدودیت های محیط زیست و جستجوی راه حل هائی برای ادامه حیات و تأمین شرایط زندگی سالم برای ساکنین امروز کره خاکی و نسلهای آینده علوم برخوردار می شود و شناخت امکانات و محدودیت های محیط جز ضروریات هر نوع برنامه ریزی عمرانی و توسعه اقتصادی اجتماعی قرار گیرد.

 

تأسیس دوره آموزشی مهندسی طراحی محیط زیست در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، با توجه به همین نیازها برنامه ریزی شده است.  مهندسی طراحی محیط زیست رشته أی است که هدف آن تربیت متخصصینی است که بتوانند رابطه أی مناسب میان محیط انسان ساخت و محیط طبیعی- فرهنگی را در مقیاسهای شهری و منطقه ای برقرار کنند و تعادل را در محیط طبیعی با توجه به نیازهای انسانی تداوم بخشند. در این رشته همچنین دانشجویان  با شناخت عناصر محیط طبیعی شیوه های مرمت و بهسازی محیط زیست را در فضاهای شهری و غیرشهری می آموزند. به عبارت دیگر دانشجویان در ابتدا با اصول و مبانی طراحی محیط زیست ، هنر باغسازی، طراحی محیط با گیاه، اندیشه های منظر سازی آشنا شده و سپس بطور عملی در قالب کارگاههای مختلف بر اساس اصول فراگرفته و خلاقیت درونی به طراحی محیط زیست می پردازند. ضمن آنکه شیوهای مرمت محیط و منظر را نیز می آموزند.

بطور کلی هدف این گروه آماده کردن بستری است تا هر دانشجو بتواند بر پایه اصول علمی خلاقیت و استعداد خود را در طراحی محیط زیست  کشف نماید.

 

این گروه از سال 1373 شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نموده است و در حال حاضر نیز مراحل پایانی ایجاد مقطع دکتری در دست پیگیری می باشد.