نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه طراحی-مدیرگروه

گروه طراحی-مدیرگروه


 

 

 

مدیر گروه:

 

دکتر امیر هوشنگ احسانی

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

تلفن داخلی: 3154-6111

تلفن مستقیم   66403406 -021

پست الکترونیک: ehsani@ut.ac.ir