اطلاعیه تکمیلی آزمون دکتری (مواد آزمون تخصصی) مرحله دوم سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه تکمیلی آزمون دکتری (مواد آزمون تخصصی) مرحله دوم سال تحصیلی 1402-1401


بدینوسیله مواد آزمون تخصصی بشرح جدول پیوست اعلام می گردد.

لازم است داوطلبین محترم به نکات زیر توجه فرمایند:

رأس ساعت ۸ صبح تاریخ‌های مقرر، با دردست داشتن تائیدیه ثبت نام الکترونیکی، کارت شناسایی و یک یا دوعدد خودکار(صرفا خودکار آبی)، به منظور ارزیابی تخصصی و مصاحبه در محل دانشکده (به آدرس: تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- ضلع شرقی دانشگاه- نبش کوچه زرین کوب) حضور یابند.

مجددا تأکید می گردد:

*** داوطلبین محترم در صورت عدم ثبت نام الکترونیکی و نداشتن تائیدیه ثبت نام الکترونیکی از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی متناوباً به این وبگاه و نیز به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران (Academics.ut.ac.ir) مراجعه نمایید.

 

جدول پیوست