اعضای هیات علمی

 
هما ایرانی بهبهانی

هما ایرانی بهبهانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 66404647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر باغوند

اکبر باغوند (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی ترابیان

علی ترابیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61113184
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر رازقی

ناصر رازقی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم صافی

قاسم صافی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر عظیمی

علی اکبر عظیمی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هما کشاورزی شیرازی مسلمان

هما کشاورزی شیرازی مسلمان (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 22406509
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 8 نتیجه
از 1