مدیریت سبز در دانشگاه تهران

در سومین برنامه راهبردی توسعه دانشگاه، موضوع دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست به عنوان یک محور مشخص، مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان دانشگاه قرار داشته و اقدامات عملی و شاخص‌های کلیدی عملکرد جهت دستیابی به جایگاه شایسته دانشگاه به عنوان یک نهاد پیشگام اجتماعی در زمینه توسعه پایدار آورده شده است. همچنین پس از ابلاغ دستورالعمل مدیریت سبز (مدیریت مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست) در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای راهبری مدیریت سبز و کمیته‌های اصلاح الگوی مصرف و فرهنگی و آموزشی در دانشگاه تهران شکل گرفته است.
اقدامات اجرایی مدیریت سبز در این دستورالعمل در حوزه‌های نه گانه کنترل سیستم روشنایی، کنترل سیستم‌های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع، کنترل تجهیزات اداری و نحوه استفاده از آن‌ها، مدیریت مصرف آب، مدیریت پسماند، مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقلام مصرفی، استفاده از فناوری‌های پاک و انرژی‌های تجدید پذیر، فرهنگ سازی و توسعه مدیریت انرژی و حمل و نقل مطرح شده‌اند که اجرایی شدن اقدامات اجرایی مرتبط از طریق کمیته‌ها و شورای راهبری و دفتر مدیریت سبز دانشگاه مورد پیگیری قرار گرفته است.
با هدف ارتقای دانش محیط زیستی و فرهنگ سازی در سطح دانشگاه و به منظور کمک به موفقیت اجرای راهبرد دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست در سومین برنامه راهبردی توسعه دانشگاه و اجرایی نمودن دستورالعمل مدیریت سبز، گنجاندن مسائل محیط زیستی در وب سایت‌ها و نشریه‌های دانشگاه، در دستورکار شورای راهبری مدیریت سبز قرار گرفته است.

مستندات اجرایی مدیریت سبز در دانشکده

باز آرایی ساختمان شماره 2 جهت استفاده حداکثری از نور طبیعی مدیریت تفکیک پسماند، مصرف کاغذ و اقلام مصرفی و اصلاح الگوی مصرف مناسب سازی و ساماندهی فضای کلاس ها آماده سازی ساختمان اساتید و جابجایی اتاقها جهت استفاده حداکثری از نور طبیعی

برنامه اجرایی مدیریت سبز در دانشکده محیط زیست

کنترل سیستم روشنایی کنترل سیسم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع کنترل تجهیزات اداری و نحوه استفاده از آنها مدیریت مصرف آب مدیریت پسماند مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقلام مصرفی حمل و نقل نمودار پیشرفت اقدامات مدیریت سبز در دانشکده