آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده محیط زیست آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده محیط زیست

 

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری نانو

  • آزمایشگاه پژوهشی محیط زیست دریایی
  • آزمایشگاه آلودگی هوا
  • پایلوت

شیکر شیکر

 

نام دستگاه: شیکر

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: دی تجهیز آریان پایا

مدل: R-L-200

نوع خدمات: قابلیت بارگزاری تا ۵ کیلوگرم، دور شمار دقیق

 و کنترل دور موتور، حرکت یکنواخت در تمام سطح

 

حمام التراسونیک حمام التراسونیک

 

نام دستگاه: حمام التراسونیک w ۱۵۰

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: شرکت مهندسی پارس نهند

مدل: PARSONIC 11s

نوع خدمات: هموژن کردن نمونه، استخراج ترکیبات از ماتریکس نمونه‌های جامد، تمیز کردن سطوح

 

سانتریفیوژ سانتریفیوژ

 

نام دستگاه: سانتریفیوژ

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: دی تجهیز آریان پایا

مدل: MSI 8

نوع خدمات: جداسازی ذرات

دور: rpm ۹۰۰۰

هضم کجلدال هضم کجلدال

 

نام دستگاه: هضم کجلدال

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: صنایع آزمایشگاهی بخشی

مدل: هشت خانه

نوع خدمات: هضم نمونه جهت اندازه‌گیری نیتروژن آلی

کوره الکتریکی کوره الکتریکی

 

نام دستگاه: کوره الکتریکی

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: شرکت مهندسی سپهر آریا آزما

مدل: KL11

نوع خدمات: گرمایش تا دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

 

اسپکتروفوتومتر اسپکتروفوتومتر

 

نام دستگاه: اسپکتروفوتومتر

نام کشور: استرالیا

نام شرکت سازنده: GBC

مدل: 911 UV/VIS

نوع خدمات: اندازه‌گیری جذب در ناحیه مرئی و ماورای بنفش، اندازه گیری آنیون‌ها و کاتیون‌ها به روش رنگ‌سنجی

آون آون

 

نام دستگاه: آون

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: پات آریا صنعت

مدل: OVNs55sBP

نوع خدمات: گرمایش تا دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد

 

پروب التراسونیک پروب التراسونیک

 

نام دستگاه: پروب التراسونیک 750W

نام کشور: ایالات متحده

نام شرکت سازنده: Sonicsl

مدل: KS 750

نوع خدمات: هموژن کردن نمونه، پخش نمونه، استخراج ترکیبات از ماتریکس نمونه‌های جامد