مراحل دفاع مراحل دفاع

 

  • مراحل و فرمهای دفاع: 

 

  • کارشناسی ارشد (PDF), (Word)

 

امور فارغ التحصیلی امور فارغ التحصیلی

فرمت تحویل پایان نامه /رساله به کتابخانه فرمت تحویل پایان نامه /رساله به کتابخانه

تحویل سی دی پایان نامه شامل چهار فایل با مشخصات زیر:
 
  • فایل کامل پایان نامه به صورت word  زیپ شده
  • از بسم ا... تا آخر فهرست ها  به صورت word زیپ شده
  • فایل کامل پایان نامه به صورت pdf 
  • از بسم ا... تا آخر فهرست ها به صورت pdf
  • صفحه سوم پایان نامه گواهی دفاع (اسکن صفحه نمره) قرار گیرد.